Change language

Sådan gør du

Gennem "Dit første EURES-job" kan du søge om økonomisk støtte.

Er du …..

  1. Mellem 18-35 år?
  2. Statsborger i et EU-land, Norge eller Island?
  3. Lovligt bosat i et EU-land, Norge eller Island og søger job i et andet EU-land, Norge eller Island?

Du skal ansøge, inden du rejser fra dit bopælsland og starter i "Dit første EURES-job"

OBS !  Være opmærksom på, at ansøgninger modtaget efter den 15/12/2016 kan vi ikke garantere, at den kan nå at blive godkendt inden projektets slut dato den. 1. Februar 2017.

Vi gør opmærksom på, at et nyt projekt ” Your First EURES job ” 2017 – 2019 starter den 2 Februar 2017, og herefter modtager projektet nye ansøgninger.

Denne projekt yder kun støtte til job og ikke til praktik og lærepladser (traineeships/ apprenticeships) Praktik og lærepladser kan kun søges gennem det italienske projekt. Du kan Læs mere om "Dit første EURES-job" på EURES-portalen.

Det er obligatorisk at man skal have kontakt til en EURES Vejleder, som kan hjælpe dig videre I ansøgningsprocessen med at få jobbet godkendt I EURES netværket.

Du kan søg og find en EURES Vejleder her:

Projektet støtter mobilitet i Europa, forsvarlige rekrutteringer og ansættelser med fair arbejdsforhold. Projektet støtter ikke ansættelser i brancher med høj personaleomsætning eller som har en eller flere dage ulønnet prøvetid/træningsperiode før ansættelsen eller som kun har provisionsbaseret løn uden fast grundløn.

Bemærk venligst! YFEJ-projektet kan ikke længere bevillige økonomisk støtte til jobsøgende til job i virksomheder inden for branchen Business Support/callcenter. Dette gælder også i de tilfælde, hvor arbejdsgiver inden for branchen selv søger om støtte gennem projektet.

Erfaringer viser at støtte til job i denne branche ikke er forenelig med projektets grundlæggende formål, som er at fremme varige ansættelser og mobilitet i Europa gennem rekruttering af god kvalitet.

Jobsøgende og arbejdsgivere er der dog velkomne til at søge om støtte inden for denne branche gennem den italienske del af YFEJ-projektet