Change language

Sådan gør du som jobsøgende

Gennem "Your first EURES job" kan du søge om økonomisk støtte, når du søger job i et EU-land, Norge eller Island.

Du kan søge om støtte hvis: 

  • du er 18 - 35 år.
  • du er statsborger og bosat i et EU-land, Norge eller Island.
  • du søger job i et andet EU-land, Norge eller Island.

Hvad kan du ansøge om og hvordan? 

Under fanerne længere nede på siden kan du læse mere om, hvad du kan søge om støtte til, og hvilke betingelser der gælder. Det er også under fanerne, at du kan finde ansøgningsblanketter og en guide til, hvordan du ansøger.

Hvis du ønsker at søge om støtte gennem "Your first EURES job", skal du altid kontakte en EURES-vejleder, da det i ansøgningsprocessen er obligatorisk at få vejledning om mobilitet, jobsøgning og om selve ansøgningsprocessen. 

Du kan finde kontaktinformationer til EURES-vejlederne i Danmark via dette link: Find din lokale EURES-vejleder.

Som en del af ansøgningsprocessen kontakter "Your first EURES job" arbejdsgiver og EURES i det land, hvor du søger, for både at få verificeret de indsendte oplysninger og screenet, at virksomheden tilbyder ordentlige arbejdsforhold.

Mobilitet og bæredygtig rekruttering

"Your first EURES job" støtter mobilitet og bæredygtig rekruttering til job med rimelige og ordentlige arbejdsforhold.

Du skal være opmærksom på, at "Your first EURES job" ikke støtter job indenfor salg og telemarketing, brancher med høj jobomsætning eller hvor lønnen primært er baseret på provision. Der gives heller ikke støtte til job, hvor der indgår én eller flere dage som ulønnet prøve- eller oplæringsperiode.

Information om Brexit:

Da overgangsperioden i forbindelse med Brexit slutter 31. december 2020 betyder det, at ansøgninger om økonomisk støtte til/fra Storbritannien skal være sendt til os senest 30. november 2020.  

Jobsamtaler, flytning/relocation og anerkendelse af kvalifikationer skal have fundet sted senest 1. december 2020. Sprogkurser skal dog være afsluttet senest 20. november 2020.