Change language

Sådan gør du som arbejdsgiver

Din virksomhed kan søge om økonomisk støtte, når I ansætter en ny medarbejder på mellem 18-35 år fra et andet EU-land, Norge eller Island.

Gennem "Your first EURES job" kan virksomheden søge om støtte til et introduktionsprogram for at sikre, at den nyansatte falder til.

Introduktionsprogrammet kan f.eks. være sprog- eller fagrelateret og kan henvende sig til én eller flere nyansatte i virksomheden. Støtten kan f.eks. også bruges til administrativ support, når den nyansatte skal registreres som skatteyder eller have oprettet en bankkonto.

Du kan finde yderligere information og eksempler på støtte i ”Template for an integration programme”. 

Hvis du ønsker at søge om støtte, skal du kontakte en EURES-vejleder, da det er obligatorisk at have været i kontakt med EURES for at kunne ansøge. Du kan finde kontaktinformationer til EURES-vejledere via dette link: Find din lokale EURES-vejleder.

Mobilitet og bæredygtig rekruttering

”Your first EURES job” støtter mobilitet og bæredygtig rekruttering til job med rimelige og ordentlige arbejdsforhold.

Du skal være opmærksom på, at ”Your first EURES job” ikke støtter job indenfor salg og telemarketing, brancher med høj jobomsætning eller hvor lønnen primært er baseret på provision. Der gives heller ikke støtte til job, hvor der indgår én eller flere dage som ulønnet prøve- eller oplæringsperiode.

Som en del af ansøgningsprocessen udfører ”Your First EURES job” et tjek af alle de informationer, vi får fra jobsøger og virksomhed, for både at få verificeret de indsendte oplysninger og screenet, at virksomheden tilbyder ordentlige arbejdsforhold.

Det er en betingelse for at kunne ansøge, at virksomheden:

  • er en lille eller mellemstor virksomhed med højst 250 ansatte.
  • er lovligt registreret i et EU-land, Norge eller Island.
  • tilbyder ansættelse til en person mellem 18-35 år, der er borger og bosiddende i et EU-land, Norge eller Island. Vær opmærksom på, at personen ikke må komme fra det samme land, som vedkommende tilbydes arbejde i.
  • tilbyder ansættelse i minimum 6 måneder med en arbejdstid på minimum 50% af en normal fuldtidsansættelse.
  • tilbyder løn og arbejdsvilkår, der lever op til den nationale lovgivning og praksis.
  • ikke tilbyder udstationeret arbejde dvs. ikke tilbyder arbejde i ét land, og derefter sender arbejdstager på arbejde i et andet land.
  • har været i kontakt med en EURES-vejleder.
  • sender ansøgningen til ”Your first EURES job” senest dagen inden den første arbejdsdag.

Endvidere er det en betingelse, at introduktionsprogrammet starter i løbet af de første tre uger af ansættelsen.

Information om Brexit:

Da overgangsperioden i forbindelse med Brexit slutter 31. december 2020 betyder det, at ansøgninger om økonomisk støtte til/fra Storbritannien skal være sendt til os senest 30. november 2020.  

Introduktionsprogrammer skal have fundet sted senest 1. december 2020. 

Sådan ansøger du:

Udfyld blanketten ”Integration programme allowance application”. Underskriv med håndskrift, scan derefter blanketten og send den til JKUyfej@bif.kk.dk sammen med kopi af de dokumenter, der nævnes i selve ansøgningsblanketten. 

Se endvidere ”Template for an integration programme”, hvor du kan finde yderligere information og eksempler på støtte.

Økonomi: 

Den økonomiske støtte er en fast sats pr. nyansatte, der varierer alt efter type af introduktionsprogram og det land, hvor virksomheden ligger.

Yderligere information:

Du kan læse mere om ”Your first EURES job” på www.yourfirsteuresjob.se 

Du er altid velkommen til at kontakte os på JKUyfej@bif.kk.dk