Change language

Sådan gør du som arbejdsgiver

Din virksomhed kan søge om økonomisk støtte, når I ansætter en ung mellem 18-35 år fra et andet EU-land, Norge eller Island

Virksomheden kan søge om økonomisk støtte til et introduktionsprogram, der f.eks kan være sprog- eller fagrelateret, og som henvender sig til en eller flere nyansatte i virksomheden. Introduktionsprogrammet kan udbydes af virksomheden både internt eller eksternt.

Formålet med introduktionsprogrammet er at sikre, at den nyansatte falder til. Ansøgningen skal sendes til projektet "Dit første EURES-job" senest dagen før den nyansattes første arbejdsdag. Den økonomiske støtte gives på bagrund af hvilket land der ansøger.

Projektet støtter mobilitet i Europa, forsvarlige rekrutteringer og ansættelser med fair arbejdsforhold. Projektet støtter ikke ansættelser i brancher med høj personaleomsætning eller som har en eller flere dage ulønnet prøvetid/træningsperiode før ansættelsen eller som kun har provisionsbaseret løn uden fast grundløn.

Krav til virksomheder som søger:

 • Små og mellemstore virksomheder (SMV´er) med max 250 ansatte.
   
 • Den nyansatte skal tilbydes en kontrakt på minimum 6 måneder, og arbejdstiden skal være mindst 50 % af en normal arbejdsuge, samt løn og andre vilkår, der svarer til den nationale arbejdsmarkedslovgivning.
   
 • Virksomheden er registreret og har sæde i et EU-land, Norge eller Island.
   
 • Den nyansatte kan kun være ansat i et land og må ikke udstationeres i et andet land.
   
 • Det er vigtigt, at introduktionsprogrammet påbegyndes i selve virksomheden indenfor de første 3 uger, gældende fra den nyansattes første arbejdsdag i jobbet.

Hvordan ansøger du:

Ansøgningen skal sendes til projektet "Dit første EURES-job" senest dagen før den nyansattes første arbejdsdag.

1. Udfyld, print og underskriv ansøgningsblanketten. Find blanketten her: Application for financial support for integration program

2. Scan og send den via e-mail til: JKUyfej@bif.kk.dk

Hvis du vil læse mere om "Dit første EURES-job": www.yourfirsteuresjob.se

Hvis du vil vide mere, kan du kontakte os via e-mail: JKUyfej@bif.kk.dk

EURES i Jobcenter København, Beskæftigelses og Integrationsforvaltningen er partnerarbejdsformidling med EURES-Sverige, som er den primære arbejdsformidling om at udbyde "Dit første EURES-job" i et andet EU-land, Norge eller Island.