Change language

EURES og "Your first EURES job" (YFEJ)

Hvem er vi?

EURES

EURES – European Employment Services er et europæisk samarbejdsnetværk, der har til formål at lette den frie bevægelighed for arbejdstagerne inden for EU/EØS-landene, Schweiz og Storbritannien. Netværket består af omkring 1000 vejledere, der dagligt hjælper jobsøgende med at finde arbejde og arbejdsgivere med at rekruttere arbejdstagere fra hele Europa gennem vejledning, information og matchning.

Læs mere om EURES og vores tjenester på Europa-Kommissionens portal for jobmobilitet ”The European Job Mobility Portal”. 

”Your first EURES job” (YFEJ)

”Your first EURES job” er en jobmobilitetsordning, der gør det lettere at arbejde, flytte og rekruttere i Europa. Formålet er at matche kvalificerede kandidater med arbejdsgivere, der har svært ved at besætte ledige stillinger. ”Your first EURES job” hjælper både arbejdssøgende og arbejdsgivere gennem mobilitetsservice og med økonomisk støtte.

Målgruppen er jobsøgende på mellem 18-35 år og små og mellemstore virksomheder fra et EU-land, Norge eller Island.

Ordningen løber indtil udgangen af 2021.

Den svenske offentlige arbejdsformidling ”Arbetsförmedlingen” leder og administrerer ”Your first EURES job” sammen med flere europæiske partnere, hvor Jobcenter København, Ungecentret, er en af dem.

Vær opmærksom på, at der ikke er mulighed for at søge om praktik og lærepladser gennem den danske del af ordningen, da den kun støtter job. Der kan dog henvises til andre partnere, der samarbejder med ”Your first EURES job” i Sverige samt til andre ”Your first EURES job”-ordninger, der ledes af Italien og Tyskland.

Yderligere information: 

Du kan læse mere om ”Your first EURES job” på:

 www.yourfirsteuresjob.se 

Europa-Kommissionens portal ”The European Job Mobility Portal” 

Du er altid velkommen til at kontakte os på JKUyfej@bif.kk.dk