Change language

Om Eures

EURES står for EURopean Employment Services

EURES er et europæisk jobnetværk og er en service for jobsøgende i EU-og EØS landene og Schweiz. Du kan læse mere om EURES på Europa-Kommissionens portal for jobmobilitet.

Dit første EURES-job

"Dit første Eures-job" er en EU-jobmobilitetsordning, som hjælper unge med at finde et job i et andet EU-land, Island eller Norge og arbejdsgivere med at finde kvalificeret arbejdskraft. Målsætningen er at matche stillinger, som er vanskelige at udfylde med unge jobsøgende på tværs af Europa.

Københavns Kommune - Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Jobcenter København - Ungecentret samarbejder med EURES - Sverige, om at udbyde ordningen "Dit første EURES-job" en EU-jobmobilitetsordning - indtil Januar 2019.

Projektet drives af Sverige, som er den primære arbejdsformidling sammen med 7 partnerarbejdsformidlinger: Slovenien, Irland, Rumænien, Azorerne, Finland, Portugal og Danmark. Projektet omfatter alle EU-landene og Norge eller Island.

Denne projekt understøtter kun job. Der henvises til hjemmesiden for EU-Kommissionen, hvor praktikophold eller lærepladser er omfattet af det italienske og tyske projekter. Du kan Læs mere om "Dit første EURES-job" på EURES-portalen.

Se video om Your First Eures job her 
Du kan læse mere om "Dit første EURES-job"på: www.yourfirsteuresjob.se

Hvis du vil vide mere kan du kontakte os via e-mail på: JKUyfej@bif.kk.dk